วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1. หิน ? 2. หินใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
จ้างตัดชุดปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุไฟไซเรน ชนิดแค๊ปซูล แบบ LED 2900 HR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวิทยุสื่อสาร เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อถังดังเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อถังพลาสติกสีดำ พร้อมฝาปิด ขนาด 10 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง