วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ย. 2563
จ้างเหมารถทัวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงานกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น FS-6525MFP หมายเลขเครื่อง L2Y3901500 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาตามบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ POG TANK SYSTEM แบบบาดาลขนาดกลาง วัดป่าศรีพัฒนาราม บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
จ้างที่ปรึกษาวิจัยการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างเครื่องเสียงร่วมขบวนแห่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างจัดทำอาหารเช้า อาหารเที่ยง และอาหารเย็น พร้อมน้ำดื่มและน้ำแข็งเพื่อใช้ในโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างนางรำ ตามโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง