วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติคคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling)
1  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อสระว่ายน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด. บ้านนาสี
29  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องอัดก้อนพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง