วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสี
26  ธ.ค. 2561
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี
26  ธ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 3,6 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี
26  ธ.ค. 2561
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี
26  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 3,6 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สำหรับวางหนังสือ มีขนาด 4 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 เพื่อใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง