วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศ.พ.ด. นาสี
27  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างเมรุ วัดป่าศรีวิไลวัลย์ บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง วัดบุ่งสวนแก้ววนาราม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลจอมศรี ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4
7  พ.ย. 2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3 , 6
31  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ เคียวเซร่า รุ่น FS-6525MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง