วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาแต่งหน้าแต่งตัวและเช่าชุด สำหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่ ตามโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2561
จ้างจ้างเหมานางรำ ตามโครงการประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างจ้างสำรวจและจัดทำข้อมูลปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อระบบบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับผิวทาง สายสวนยายกล้า ? นานางค้ำ บ้านนาสี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับผิวทาง สายโพนป่าแดง บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับผิวทาง สายบ้านนายอิสระ บ้านนาสี หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับผิวทาง สายกกจาน บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง