องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (จ่ายเบี้ยยั...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 75]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเล...[วันที่ 2020-07-14][ผู้อ่าน 78]
 
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ...[วันที่ 2020-07-08][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมประปา ม.2)[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 40]
 
  กิจกรรมพ่นหมอกควัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก[วันที่ 2020-06-29][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2020-06-23][ผู้อ่าน 52]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมไฟฟ้าตามหลัก ม.3,ม.5)[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 44]
 
  ปรับปรุงซ่อมเเซมรางระบายน้ำ ม.8[วันที่ 2020-06-18][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีซำฮะบ้าน(ไล่ผีหลว...[วันที่ 2020-06-16][ผู้อ่าน 42]
 
  ร่วมมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1" หลังที่ 107[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 47]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสาม...[วันที่ 2020-06-11][ผู้อ่าน 46]
 
  กิจกรรม Big cleaning day [วันที่ 2020-06-10][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครง...[วันที่ 2020-05-29][ผู้อ่าน 40]
 
  อบต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย ขอความอนุเคราะห์เข้าศ...[วันที่ 2020-05-19][ผู้อ่าน 53]
 
  อบต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย เข้าศึกษาดูงาน อบต.จอมศรี ...[วันที่ 2020-05-18][ผู้อ่าน 44]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมประปา ม.8)[วันที่ 2020-02-04][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นเงินสด ปร...[วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 60]
 
  รับคณะศึกษาดูงานของธนาคารน้ำใต้ดิน[วันที่ 2019-11-25][ผู้อ่าน 473]
 
  โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มพื...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(การดับเ...[วันที่ 2019-08-28][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจ...[วันที่ 2019-07-24][ผู้อ่าน 22]
 
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครง...[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 22]
 

หน้า 1|2|3|4|5