องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ช่วยดับไฟและส่งน้ำอุปโภคบริโภค[วันที่ 2019-04-03][ผู้อ่าน 58]
 
  สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการกองทุนขยะประจำเดือนมีน...[วันที่ 2019-04-03][ผู้อ่าน 74]
 
  รายงานการซื้อขายขยะของแต่ละหมู่ ประจำเดือนมีนาคม[วันที่ 2019-04-03][ผู้อ่าน 78]
 
  อบต.จอมศรีร่วมพิธีมอบ "บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลั...[วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 55]
 
  งานช่วยดับไฟของหน่วยงานป้องกัน[วันที่ 2019-02-14][ผู้อ่าน 84]
 
  คณะที่มาดูงานกองทุนขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน[วันที่ 2019-02-14][ผู้อ่าน 118]
 
  กิจกรรมของกองทุนขยะ[วันที่ 2019-02-14][ผู้อ่าน 91]
 
  โครงการวันแด็กแห่งชาติ ปี 2562[วันที่ 2019-01-16][ผู้อ่าน 79]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ ม...[วันที่ 2019-01-14][ผู้อ่าน 97]
 
  จ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เป็นเ...[วันที่ 2019-01-08][ผู้อ่าน 79]
 
  งานป้องกันและ7 วัน อันตราย ปี 2561[วันที่ 2019-01-07][ผู้อ่าน 99]
 
  งานหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรับซื้อขยะแตะละหมู่[วันที่ 2019-01-07][ผู้อ่าน 99]
 
  จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุเดือนมกราคม[วันที่ 2019-01-07][ผู้อ่าน 98]
 
  รับซื้อขยะหมู่ 5 บ้านศรีพัฒนาและมอบสวัสดิการกองทุน...[วันที่ 2018-11-22][ผู้อ่าน 129]
 
  มอบเงินสวัสดิการกองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์องค์การบ...[วันที่ 2018-11-13][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมบริการสาธารณะ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้...[วันที่ 2017-06-15][ผู้อ่าน 320]
 
  โครงการฝึกอบรมการทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเ...[วันที่ 2016-04-29][ผู้อ่าน 436]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือน ก...[วันที่ 2016-02-05][ผู้อ่าน 417]
 
  รณรงค์การรักษาความสะอาดด้วยการเก็บขยะ ถนนภายในตำบล...[วันที่ 2016-01-27][ผู้อ่าน 381]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 [วันที่ 2016-01-19][ผู้อ่าน 559]
 
  รณรงค์การรักษาความสะอาดด้วยการเก็บขยะ ถนนภายในตำบล...[วันที่ 2015-06-25][ผู้อ่าน 334]
 
  โครงการอบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือน พ...[วันที่ 2015-06-23][ผู้อ่าน 481]
 
  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลจอมศรี[วันที่ 2015-06-23][ผู้อ่าน 320]
 
  บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [วันที่ 2015-06-22][ผู้อ่าน 299]
 

หน้า 1|2|3