องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการกองทุนขยะประจำเดือนมีนาคม [ 3 เม.ย. 2562 ]35
2 การซื้อขายกองทุนขยะประจำเดือนมีนาคมของ อบต.จอมศรี [ 3 เม.ย. 2562 ]27
3 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]27
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]23
5 กองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี สรุปยอดประจำปี 2561 [ 14 ก.พ. 2562 ]42
6 รายชื่อผู้ที่ได้ใช้สิทธิของกองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี [ 14 ก.พ. 2562 ]30
7 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]25
8 รายงานการติดตามผลการควบคุมภายใน [ 3 ธ.ค. 2561 ]21
9 รายงานการซื้อขยะบ้านศรีพัฒนา ม. 5 [ 22 พ.ย. 2561 ]30
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) [ 10 ก.ย. 2561 ]21
11 ความรู้เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs [ 21 ก.พ. 2561 ]66
12 คู่มือปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ธ.ค. 2560 ]28
13 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 [ 27 พ.ย. 2560 ]33
14 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]25
15 ประกาศ เรื่อง รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 25 ต.ค. 2560 ]27
16 ประกาศประชาสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ปรับปรุงการจัดซื้อจ้างในปี พ.ศ. 2560 [ 18 ต.ค. 2560 ]27
17 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.จอมศรี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]25
18 ความรู้เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3Rs [ 18 ส.ค. 2560 ]47
19 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.จอมศรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 [ 21 ก.ค. 2560 ]26
20 ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน [ 15 มิ.ย. 2560 ]34
 
หน้า 1|2|3|4