องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
  
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
  กิจกรรมบริการสาธารณะ (ซ่อมประปา ม.2)
  กิจกรรมกำจัดขยะ


ภดส.7... [ 25 ส.ค. 2563 ]
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10


ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556