องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  
  โครงการอบต.เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน (จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ)ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
  โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
  องค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เข้าศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน


 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556