องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร(ตามหลัก3อ2ส)ปี 2563


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ชมรมอสม.ต.จอมศรี ได้ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคพระภิกษุและสามเณร(ตามหลัก3อ2ส)ปี 2563 "พระเข้มแข็ง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข"กลุ่มเป้าหมาย 50 รูป/คน


2020-07-14
2020-07-14
2020-07-14
2020-07-08
2020-06-29
2020-06-29
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-16