องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมพ่นหมอกควัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก


2020-06-29
2020-06-29
2020-06-23
2020-06-19
2020-06-18
2020-06-16
2020-06-15
2020-06-15
2020-06-11
2020-06-10