องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th
 
 
 


กิจกรรมพ่นหมอกควัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก


2021-01-25
2021-01-19
2021-01-18
2021-01-18
2020-07-14
2020-07-14
2020-07-14
2020-07-08
2020-06-29
2020-06-29