องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมของกองทุนขยะ


สรุปยอดประจำเดือนปีพ.ศ.2561                  
เดือน จำนวนเงิน  จำนวนขยะ(ก.ก.)  หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8
มกราคม                    
กุมภาพันธ์                    
มีนาคม                    
 เมษายน        7,680.00            1,980.00    3,030.00      1,050.00        1,620.00
 พฤษภาคม        7,680.00            1,980.00    3,030.00      1,050.00        1,620.00
 มิถุนายน        8,460.00           2,347.00          1,980.00    3,270.00      1,500.00        1,710.00
 กรกฏาคม      12,570.00           6,613.50    1,650.00        2,010.00    3,360.00      1,530.00    2,310.00      1,710.00
 สิงหาคม      13,020.00           6,421.50    1,830.00        1,950.00    3,360.00      1,740.00    2,340.00      1,800.00
กันยายน     16,950.00           6,299.00    1,890.00        2,070.00    3,540.00       1,530.00    1,770.00    2,340.00    1,950.00    1,860.00
ตุลาคม     17,640.00           6,641.00    1,920.00        2,100.00    3,810.00       1,560.00    1,860.00    2,400.00    2,100.00    1,890.00
พฤศจิกายน     17,070.00           5,474.00    1,920.00        1,890.00    3,750.00 1,320 1,830    2,340.00    2,130.00    1,890.00
ธันวาคม     17,220.00           6,185.00    1,890.00        1,710.00    3,900.00       1,260.00    1,920.00    2,460.00    2,160.00    1,920.00
 รวม     118,290.00          39,981.00   11,100.00      17,670.00  31,050.00       5,670.00  14,250.00  14,190.00    8,340.00  16,020.00
                     
                     
      การใช้สิทธิประจำปี 61            
    เสียชีวิต คลอดบุตร นอนโรงพยาบาล ปลอดเหล้า ปลอดการพนัน รวมทั้งหมด      
ประจำเดือนกันยายน   1,000 1,000            
ประจำเดือนตุลาคม 5,000   1,600   1,000        
ประจำเดือนพฤศจิกายน     2,600            
ประจำเดือนธันวาคม 5,000 1,000 600            
รวม 10,000 2,000 5,800   1,000 18,800      

2020-02-04
2020-01-13
2019-11-25
2019-04-03
2019-04-03
2019-04-03
2019-03-25
2019-02-14
2019-02-14
2019-02-14