องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คณะผู้บริหาร

นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 080-5159989

นายอนุศาสตร์ ขันทะนะ  นายเซลย์ กรมทอง

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 093-5691607
โทร. 085-6448348
นายเทวฤทธิ์  ดวงศรี

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 098-1340518