องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

คณะผู้บริหาร

นายพีรพจน์ หมื่นหาวงศ์

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอนุศาสตร์ ขันทะนะ  นายเซลย์ กรมทอง

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทวฤทธิ์  ดวงศรี

 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล