องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายธีรศักดิ์  ชัยเนตร

ประธานสภา


นางสุพันธ์  ไชยคีนี

นางสุพินพร  วงษ์พรม

รองประธานสภา เลขานุการสภา
       

นายบุญชิด ไชยแพงศรี

นายธีรศักดิ์  ชัยเนตร

นายจีระวัฒน์ วุฒิมาลัย

นายพรชัย  อัตพร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
       

นางณัฐริดา  ไชยคีนี

นางสุพินพร  วงษ์พรม

นางอรญา  ศรีชำนิ

นายนพดล  ทัพซ้าย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 
     

นางรัตน์ศกร กองพอด

นางสุพันธ์  ไชยคีนี

นายคอล  บุดดา

นายวิเชียร  อะทะโน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
   

นายสงกา  ไชยคีนี

นายองอาจ  กรมทอง

นางกัญญา  คำศรี

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8