องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.


นายธีรศักดิ์  ชัยเนตร

ประธานสภา


นางสุพันธ์  ไชยคีนี

นางสุพินพร  วงษ์พรม

รองประธานสภา เลขานุการสภา
       

นายบุญชิด ไชยแพงศรี

นายธีรศักดิ์  ชัยเนตร

นายจีระวัฒน์ วุฒิมาลัย

นายพรชัย  อัตพร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 
       

นางณัฐริดา  ไชยคีนี

นางสุพินพร  วงษ์พรม

นางอรญา  ศรีชำนิ

นายนพดล  ทัพซ้าย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4 
     

นางรัตน์ศกร กองพอด

นางสุพันธ์  ไชยคีนี

นายคอล  บุดดา

นายวิเชียร  อะทะโน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
 
   

นายสงกา  ไชยคีนี

นายองอาจ  กรมทอง

นางกัญญา  คำศรี

-ว่าง-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8