องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
สิบตำรวจโทปริญญา  ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
นางภัทรวรรณ  คำบุรี นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ นายอรุณ  ซ้อนเติม
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง