องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

 
สิบตำรวจโทปริญญา  ปิ่นโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นางสาวอารยา จันทาคำ นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ นายอรุณ  ซ้อนเติม
หัวหน้าสำนักงานปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง