องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

ส่วนการคลัง

 
นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
     
นางสกุลกาญจน์ เครือคำ  นางนิติยา  ฟองนวล นายเจริญชัย  พรหมศรีจันทร์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
     
   
   
พนักงานจ้าง
     
นางสาวชมพูนุช ไชยคีนี นางสาวอภิญญา ศรีคำ
นางสาวอรุณรัตน์  กรมทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
  นางสาวอนุสรา  บุตรกุล  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล