องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2556

กองช่าง

 
นายอรุณ  ซ้อนเติม

ผู้อำนวยการกองช่าง

     
นายเอลวิช  ปาทอง   นางสาวนริศรา ยศพิมพา
นายช่างโยธา   เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง
     
 นายอาทิตย์ โคกสว่าง นายสุรนนท์  กองพอด นายเสกสรร  เครือทองศรี
 ผู้ช่วยช่างโยธา  คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
     
  นายบุญเทือง กรมทอง   
  จ้างเหมาบริการ