องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย หมู่ที่ 1 [ 13 ม.ค. 2563 ]20
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ หมู่ที่ 2 [ 13 ม.ค. 2563 ]21
3 ประกาศแผนโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี [ 2 ก.ค. 2562 ]128
4 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 7 พ.ย. 2561 ]118
5 ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 3,6 [ 7 พ.ย. 2561 ]114
6 รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 ต.ค. 2560 ]140
7 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561 [ 16 ต.ค. 2560 ]98
8 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (งวดที่1) [ 24 เม.ย. 2560 ]105
9 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]96
10 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]118
11 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 19 ส.ค. 2559 ]126
12 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]101