องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


กองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี สรุปยอดประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

สรุปยอดประจำเดือนปีพ.ศ.2561                  
เดือน จำนวนเงิน  จำนวนขยะ(ก.ก.)  หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8
มกราคม                    
กุมภาพันธ์                    
มีนาคม                    
 เมษายน        7,680.00            1,980.00    3,030.00      1,050.00        1,620.00
 พฤษภาคม        7,680.00            1,980.00    3,030.00      1,050.00        1,620.00
 มิถุนายน        8,460.00           2,347.00          1,980.00    3,270.00      1,500.00        1,710.00
 กรกฏาคม      12,570.00           6,613.50    1,650.00        2,010.00    3,360.00      1,530.00    2,310.00      1,710.00
 สิงหาคม      13,020.00           6,421.50    1,830.00        1,950.00    3,360.00      1,740.00    2,340.00      1,800.00
กันยายน     16,950.00           6,299.00    1,890.00        2,070.00    3,540.00       1,530.00    1,770.00    2,340.00    1,950.00    1,860.00
ตุลาคม     17,640.00           6,641.00    1,920.00        2,100.00    3,810.00       1,560.00    1,860.00    2,400.00    2,100.00    1,890.00
พฤศจิกายน     17,070.00           5,474.00    1,920.00        1,890.00    3,750.00 1,320 1,830    2,340.00    2,130.00    1,890.00
ธันวาคม     17,220.00           6,185.00    1,890.00        1,710.00    3,900.00       1,260.00    1,920.00    2,460.00    2,160.00    1,920.00
 รวม     118,290.00          39,981.00   11,100.00      17,670.00  31,050.00       5,670.00  14,250.00  14,190.00    8,340.00  16,020.00


    เอกสารประกอบ กองทุนขยะเพื่อการสงเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี สรุปยอดประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2562