องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการกองทุนขยะประจำเดือนมีนาคม

    รายละเอียดข่าว

      ประจำเดือนมีนาคม62                  
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ วันที่ ใช้สิทธิ จำนวนเงินที่เบิก
1 นายเกตุ     มาชม 1 ม.3 บ้านหินตั้ง   นอนโรงพยาบาล 200  
2 นายรมิตร     มูลหล้า 163/2 ม.8 บ้านจอมศรี   นอนโรงพยาบาล 200  
3 นายทวีชัย      หงษา 75  ม.2 บ้านจอมศรี   นอนโรงพยาบาล 200  
4 นางดิช     กรมทอง 201  ม.2 บ้านจอมศรี   เสียชีวิต 5,000  
5 นายผอง     ฝั้นสีดา 170 ม.2 บ้านจอมศรี   เสียชีวิต 5,000  
6 นางมอน     ตาทุม 15/1 ม.8 บ้านจอมศรี   นอนโรงพยาบาล 200  
7 นายเทียม    ศรีคำ 42 ม.1 บ้านนาสี   นอนโรงพยาบาล 200  
8 นางใบ    กรมทอง 127 ม.1 บ้านนาสี   นอนโรงพยาบาล 200  
9 นางเบญจมาศ   ชูวารี 65/2 ม.6  บ้านหินตั้ง   นอนโรงพยาบาล 200  
10 เด็กชายกล้าทวี    แสนใจวุฒิ 152/1 ม.8 บ้านจอมศรี   นอนโรงพยาบาล 200  
11 นายโย    สืบสาย 25  ม.7 บ้านนาสี   นอนโรงพยาบาล 200  
12 นายพัชรพล    ผิวศิริ 124 ม.6 บ้านหินตั้ง   นอนโรงพยาบาล 200  
13 นายทองคำ     สมจิตร 31/1  ม.3  บ้านหินตั้ง   นอนโรงพยาบาล 200  
14 นางปี      ไชยคีนี 6/1  ม.3  บ้านหินตั้ง   นอนโรงพยาบาล 200  
15 นางสาวนงเยาว์    ปัดชาลี 103  ม.7  บ้านนาสี   นอนโรงพยาบาล 200  
16 เด็กหญิงฐิตาภา     กามล 103  ม.7  บ้านนาสี   คลอดบุตร 1,000  
17 นายสงกาณ์  ไชยคีนี  50 ม.6  บ้านหินตั้ง   นอนโรงพยาบาล 200  
18 นางไพบุญ     ไชยคีนี 128 ม.8 บ้านจอมศรี   นอนโรงพยาบาล 200  
                      รวม  14,000.00  
                           


    เอกสารประกอบ สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการกองทุนขยะประจำเดือนมีนาคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2562