องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การซื้อขายกองทุนขยะประจำเดือนมีนาคมของ อบต.จอมศรี

    รายละเอียดข่าว

ประจำเดือนมีนาคม 2562        
หมู่บ้าน ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนที่สมัคร คิดเป็น % จำนวนเงินสมทบ ยอดคงค้าง จำนวนขยะ หมายเหตุ  
ม.1 166 70 42.1686747 1,980 120 690    
ม.2 135 70 51.8518519 1,950 270 519    
ม.3 221 132 59.7285068 3,960     1,290.00    
ม.4 137 54 39.4160584 1,620 300 866    
ม.5 122 67 54.9180328 1,920 150      775.00    
ม.6 128 81 63.28125 2,430        820.00    
ม.7 175 73 41.7142857 2,190        711.00    
ม.8 145 78 53.7931034         2,340.00   1,129    
รวม 1229 625 50.8589705 18,390      840.00   6,800.00    
                 
                 


    เอกสารประกอบ การซื้อขายกองทุนขยะประจำเดือนมีนาคมของ อบต.จอมศรี
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2562