องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพารา สายหนองท่ม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 11,500 ตารา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพื้นทางดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพารา สายหนองท่ม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 ตำบลจอมศรี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 11,500 ตารา
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2563