องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งถมดิน [ 18 ต.ค. 2559 ]46
2 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 28 ม.ค. 2559 ]49
3 การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ [ 28 ม.ค. 2559 ]47
4 อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 18 ม.ค. 2559 ]41
5 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 ม.ค. 2559 ]41
6 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 24 ธ.ค. 2558 ]49
7 การแก้ไขเหตุรำคาญ/ร้องเรียนต่างๆตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 18 ก.พ. 2558 ]47
8 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 13 ม.ค. 2558 ]59
9 การให้บรอหารด้านสาธารณภัย [ 13 ม.ค. 2558 ]46
10 การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 ม.ค. 2558 ]50
11 การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 พ.ย. 2557 ]48
12 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 พ.ย. 2557 ]49
13 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 4 พ.ย. 2557 ]35
14 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 4 พ.ย. 2557 ]44