องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนผังการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแจ้งถมดิน [ 18 ต.ค. 2559 ]114
2 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 28 ม.ค. 2559 ]120
3 การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ [ 28 ม.ค. 2559 ]122
4 อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 18 ม.ค. 2559 ]108
5 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 18 ม.ค. 2559 ]98
6 การรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 24 ธ.ค. 2558 ]115
7 การแก้ไขเหตุรำคาญ/ร้องเรียนต่างๆตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 [ 18 ก.พ. 2558 ]121
8 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 13 ม.ค. 2558 ]140
9 การให้บรอหารด้านสาธารณภัย [ 13 ม.ค. 2558 ]106
10 การปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 13 ม.ค. 2558 ]138
11 การให้บริการการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 19 พ.ย. 2557 ]118
12 การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 พ.ย. 2557 ]116
13 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 4 พ.ย. 2557 ]97
14 การจัดเก็บภาษีป้าย [ 4 พ.ย. 2557 ]113