องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 307 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสงกา – บ้านนายสม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 28 ส.ค. 2562 ]17
2 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงวิว – บ้านนางลำดวน บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 28 ส.ค. 2562 ]18
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุงธรรม – สะพาน หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา [ 28 ส.ค. 2562 ]15
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี [ 9 ก.ค. 2562 ]44
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านนาสี หมูที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]25
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]41
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังกอไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]27
8 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหลุม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 31 พ.ค. 2562 ]34
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสนสำราญ – หาดทรายขาว บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 31 พ.ค. 2562 ]25
10 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ [ 23 พ.ค. 2562 ]26
11 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านแสนสำราญ - บ้านนาป่าหนาด (ลย.ถ ๑ - 0055) หมู่ที่ ๔ บ้านแสนสำราญ [ 23 พ.ค. 2562 ]26
12 ประกาศตาราง บก.01 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ค. 2562 ]24
13 ประกาศ ตาราง บก.01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ถนนสายบ้านแสนสำราญ - บ้านนาป่าหนาด (ลย.ถ ๑ - 0055) หมู่ที่ ๔ [ 23 พ.ค. 2562 ]29
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเชียร หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง [ 3 เม.ย. 2562 ]28
15 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานพ่อต้น หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง [ 1 มี.ค. 2562 ]24
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ หมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2562 ]31
17 ประกาศราคากลาง โครงการปรับระดับผิวทางแอสฟัสท์ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านนายหมักและสายห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้านนาสี [ 1 มี.ค. 2562 ]26
18 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,6 บ้านหินตั้ง [ 26 ธ.ค. 2561 ]24
19 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ [ 26 ธ.ค. 2561 ]24
20 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ [ 3 ธ.ค. 2561 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16