องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 309 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 11 ธ.ค. 2562 ]22
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 11 ธ.ค. 2562 ]18
3 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสงกา – บ้านนายสม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 28 ส.ค. 2562 ]44
4 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงวิว – บ้านนางลำดวน บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 28 ส.ค. 2562 ]46
5 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุงธรรม – สะพาน หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา [ 28 ส.ค. 2562 ]34
6 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี [ 9 ก.ค. 2562 ]70
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านนาสี หมูที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]46
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]65
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังกอไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]53
10 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหลุม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 31 พ.ค. 2562 ]58
11 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสนสำราญ – หาดทรายขาว บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 31 พ.ค. 2562 ]43
12 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ [ 23 พ.ค. 2562 ]49
13 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านแสนสำราญ - บ้านนาป่าหนาด (ลย.ถ ๑ - 0055) หมู่ที่ ๔ บ้านแสนสำราญ [ 23 พ.ค. 2562 ]51
14 ประกาศตาราง บก.01 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 [ 23 พ.ค. 2562 ]63
15 ประกาศ ตาราง บก.01 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ( โดยวิธี Pavement In – Place Recycling ) ถนนสายบ้านแสนสำราญ - บ้านนาป่าหนาด (ลย.ถ ๑ - 0055) หมู่ที่ ๔ [ 23 พ.ค. 2562 ]50
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเชียร หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง [ 3 เม.ย. 2562 ]51
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลานพ่อต้น หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง [ 1 มี.ค. 2562 ]45
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ หมู่ที่ 2 [ 1 มี.ค. 2562 ]53
19 ประกาศราคากลาง โครงการปรับระดับผิวทางแอสฟัสท์ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านนายหมักและสายห้วยทราย หมู่ที่ 7 บ้านนาสี [ 1 มี.ค. 2562 ]41
20 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เสริมผิวพาราแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,6 บ้านหินตั้ง [ 26 ธ.ค. 2561 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16