องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย : www.jomsi.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 316 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงหินคลุก สายนาใหญ่ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 16 เม.ย. 2563 ]16
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำกกปอบ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 [ 16 เม.ย. 2563 ]14
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซำซ้อ บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 [ 16 เม.ย. 2563 ]15
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 [ 16 มี.ค. 2563 ]27
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 16 มี.ค. 2563 ]31
6 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกหนองหอย บ้านนาสี หมู่ที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 16 มี.ค. 2563 ]43
7 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูถ้ำพระ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลจอมศรี [ 16 มี.ค. 2563 ]32
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 11 ธ.ค. 2562 ]68
9 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำจอมศรี บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 11 ธ.ค. 2562 ]68
10 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสงกา – บ้านนายสม บ้านนาสี หมู่ที่ 7 [ 28 ส.ค. 2562 ]91
11 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านลุงวิว – บ้านนางลำดวน บ้านจอมศรี หมู่ที่ 2 [ 28 ส.ค. 2562 ]94
12 ประกาศราคากลาง โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดราษฎร์บำรุงธรรม – สะพาน หมู่ที่ 5 บ้านศรีพัฒนา [ 28 ส.ค. 2562 ]77
13 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี [ 9 ก.ค. 2562 ]111
14 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านนาสี หมูที่ 1 ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]80
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนหอ บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]104
16 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังกอไผ่ หมู่ที่ 3 บ้านหินตั้ง ตำบลจอมศรี [ 31 พ.ค. 2562 ]97
17 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหลุม บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 [ 31 พ.ค. 2562 ]96
18 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสนสำราญ – หาดทรายขาว บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 [ 31 พ.ค. 2562 ]77
19 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านแสนสำราญ [ 23 พ.ค. 2562 ]83
20 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับผิวทางแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสายบ้านแสนสำราญ - บ้านนาป่าหนาด (ลย.ถ ๑ - 0055) หมู่ที่ ๔ บ้านแสนสำราญ [ 23 พ.ค. 2562 ]93
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16